[RH15] Tuyển 5 CV Điều Dưỡng

Thời gian nhập học: 01.09.2024

[RH14] Tuyển 2 KTC Cơ Điện Tử ...

Thời gian nhập học: 01.09.2024

[RH 12] Tuyển 6 CV Điều Dưỡng (Nữ)

Thời gian nhập học: 01.09.2024

[RH13] Tuyển 6 CV Điều Dưỡng Đa ...

Thời gian nhập học: 01.09.2024

[RH 11] Tuyển 4+4 Ngành Kho Vận (hệ ...

Thời gian nhập học: 01.09.2023

[RH10] Tuyển 8 Chuyên Viên Công Nghệ Thực ...

Thời gian nhập học: 01.09.2023

[RH 09] Tuyển 1 Quản Lý Công Nghiệp

Thời gian nhập học: 01.09.2023

[RH 08] Tuyển 3 KTV Cơ điện tử ...

Thời gian nhập học: 01.09.2024

[RH 07] Tuyển 2 Nhân viên Chế biến ...

Thời gian nhập học: 01.09.2024